نرم افزار کمک آموزشی کدینگ نئو پلاسم

خدمات ارائه شده

وب سایت
وب اپلیکیشن
(اندروید-ios)اپلیکیشن موبایل

معرفی پروژه

اپلیکیشن آنلاین آموزش ، مسابقه و یادگیری کوینگ لئو پلاسم برای دانشجویان رشته پزشکی